Caracteres-David-Rault-Rayitas-azules-6

«Caracteres». Libro sobre diseñadores tipográficos en formato cómic. Interior sobre Peignot.

«Caracteres». Comic sobre tipografías.