Caracteres-David-Rault-Rayitas-azules-4

«Caracteres». Libro sobre diseñadores tipográficos en formato cómic. Interior sobre Cooper Black.

«Caracteres». Comic sobre tipografías.